HARTOWNIA - Wyżarzanie stali

WYŻARZANIE STALI

Wyżarzanie stali – jedna z operacji obróbki cieplnej polegająca na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wytrzymaniu przy tej temperaturze oraz następnym powolnym studzeniu. Celem obróbki jest przybliżenie stanu materiału do warunków równowagi


Przeprowadzamy wyżarzanie w piecu z regulowaną atmosferą endotermiczną (propan i powietrze) w temperaturze do 1000°C.

Oferujemy:

-wyżarzanie ujednorodniające
-wyżarzanie zupełne
-wyżarzanie niezupełne
-wyżarzanie normalizujące
-wyżarzanie z przemianą izotermiczną
-wyżarzanie sferoidyzujące
-wyżarzanie perlityzujące
-wyżarzanie grafityzujące
-wyżarzanie odprężające
-wyżarzanie rekrystalizujące
-wyżarzanie stabilizujące