USŁUGI

Odpuszczanie stali

Odpuszczanie stali – proces obróbki cieplnej, któremu poddawana jest stal wcześniej zahartowana. Celem odpuszczania jest usunięcie naprężeń hartowniczych oraz zmiana własności fizycznych zahartowanej stali, a przede wszystkim podniesienie udarności zahartowanej stali kosztem zmniejszenia twardości.

Odpuszczanie polega na rozgrzaniu zahartowanego wcześniej przedmiotu do temperatury w granicach 150 do 650 °C, przetrzymywaniu w tej temperaturze przez pewien czas, a następnie schłodzeniu. W czasie odpuszczania całość lub część martenzytu zawartego w zahartowanej stali rozpada się, wydzielając bardzo drobne ziarna cementytu, tworząc fazy noszące nazwy „martenzyt odpuszczania”, „sorbit odpuszczania” i „troostyt odpuszczania”.

Oferujemy odpuszczanie w temperaturze do 700°C w piecu próżniowym.

W piecu mieszczą się detale o maksymalnych gabarytach 900x600x450 mm i ciężarze do 400kg, co umożliwia obrobienie w jednym procesie technologicznym dużego wsadu, a tym samym pozwala osiągnąć wymierne oszczędności czasu i kosztów w przypadku dużej ilości małych detali. Chłodzenie odbywa się w oleju lub azocie.

Nasze piece pozwalają na obróbkę detali o maksymalnych gabarytach 600x380x280 mm i ciężarze do 150kg oraz 900x600x450 i ciężarze do 350kg.

Hartowanie stali

Hartowanie stali

Odpuszczanie stali

Odpuszczanie stali

Wyżarzanie stali

Wyżarzanie stali

Przesycanie i starzenie

Przesycanie i starzenie

Nawęglanie

Nawęglanie

Hartowanie próżniowe

Hartowanie próżniowe
HARTOWNIA

Zapraszamy
do współpracy