USŁUGI

Przesycanie i starzenie

Przesycanie – obróbka cieplna, której poddawana jest m.in. stal w celu stabilizacji austenitu. Uzyskanie stabilnego austenitu zwiększa odporność stali na korozję.

Polega na nagrzaniu stali do temperatury, w której nastąpi przemiana austenityczna, a następnie, tak jak w hartowaniu, szybkie schładzanie.

Różnica między hartowaniem a przesycaniem polega na tym, że przy przesycaniu unika się wystąpienia przemiany martenzytycznej. W związku z tym, przesycanie daje się zastosować tylko dla stali, w których początek przemiany martenzytycznej jest niższy od temperatury otoczenia, czyli dla stali wysokowęglowych lub zawierających dodatki stopowe obniżające tę temperaturę i stabilizujących austenit, takich jak chrom.

Przesycanie zwykle stosuje się dla stali nierdzewnych i kwasoodpornych.

Starzenie – proces polegający na zmianie właściwości użytkowych danego materiału wraz z czasem.

Dla wielu materiałów starzenie jest procesem negatywnym i skutkuje pogorszeniem ich właściwości. Jednym z przykładów starzenia się jest starzenie izolacji elektrycznej w podwyższonej temperaturze. Przykładowo, przyjmuje się, że podwyższenie temperatury pracy o 8 °C powoduje dwukrotne przyspieszenie procesu starzenia izolacji.

Z zakresu przesycania i starzenia nasze piece pozwalają na obróbkę detali o maksymalnych gabarytach 600x380x280 mm i ciężarze do 150kg oraz 900x600x450 i ciężarze do 350kg.

Hartowanie stali

Hartowanie stali

Odpuszczanie stali

Odpuszczanie stali

Wyżarzanie stali

Wyżarzanie stali

Przesycanie i starzenie

Przesycanie i starzenie

Nawęglanie

Nawęglanie

Hartowanie próżniowe

Hartowanie próżniowe
HARTOWNIA

Zapraszamy
do współpracy