Uruchomienie linii PEKAT2

Uruchomienie linii PEKAT2

Uruchomienie linii PEKAT2 z atmosferą endotermiczną gotową do obsługi wysokowolumenowych zleceń hartowania, odpuszczania i nawęglania.